Ösbyskolan har haft besök från Mensa

Publicera d

En person står framför en projektor

Ösbyskolan har haft studiebesök av 15 personer från Mensa Serbien, tillsammans med vice ansvarig från Mensa Sveriges Gifted Children Program. Mensa Serbien är i Sverige med syfte att de ska kunna använda den arbetsmodell Mensa Sverige Gifted Children Program jobbar med. Det är ett Erasmus-finansierat samarbete som pågått under några år.

Ösbyskolan har sedan några år tillbaka stöd från och samarbete med både Mensa Sverige Gifted Children Program och Begåvade Unga och har ett pågående arbete för att utveckla undervisning och hela skolsituationen för särskilt begåvade elever. Besöket på Ösbyskolan var en presentation av hur skolan utformat arbetet med denna elevgrupp samt hur man arbetar med utveckling i stort.

Vi behöver bli bättre på att hitta de högt begåvade barnen och för att kunna göra det behöver vi bli bättre på att förstå vad ordet högt begåvad innebär. Att vara högt begåvad är inte likhetstecken med att allt fungerar väl och man är högt presterande i skolan" säger rektor Ulrika Mjörud.

Läs mer här:Samarbete mellan Mensa Serbien och Mensa Sveriges Gifted Children Program | Mensa Sverige (mynewsdesk.com) Länk till annan webbplats.