Österrikes ambassad på besök i Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdös skolor och förskolor har under våren och försommaren haft flera besök från utländska myndigheter. Nu senast tog Runmarö skola emot besökare från Österrikes ambassad.

Den 13 juni 2023 fick Runmarö skola och förskola besök av en delegation från Österrike samt en representant från Österrikes ambassad i Stockholm, som ville veta mer om hur verksamheten arbetar med de olika åldersgrupperna. Skolchef Åsa Portelius och rektor Maria Niläng med personal tog emot besökarna, visade dem runt i lokalerna och fick bland annat möjlighet att berätta mer om kombinationen av när- och fjärrundervisning för de äldre eleverna.

- Det var ett trevligt besök där den österrikiska delegationen visade ett stort intresse för det svenska skolsystemet och det blev intressanta diskussioner om skillnader och likheter. Vi pratade även fjärrundervisning, digitalisering och fördelar och utmaningar med att bedriva undervisning i åldershomogena grupper på en liten enhet, berättar rektor Maria Niläng.

Besöket var inte det första från Österrike. I slutet av april var Österrikes kommunförbund på besök på Ösbyskolan för att få inspiration i arbetet med digitalisering och skolfrågor. Den 9 juni var även EU:s utbildningskommitté hos Lövhamra förskola för att lära sig mer om svensk förskola och hur Lövhamra arbetar med digitalisering och hållbart miljöarbete.