Pappersfri skolstart med En smartare skola

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Högre informationssäkerhet, digitalisering och underlättande av administrativt arbete näst på tur.

Under hösten 2021 kommer programmet En smartare skola sträva efter att genomföra en större grad av pappersfri skolstart. Målet är att genom att digitalisera viss informationsinhämtning, som är standard inför och under en termin, underlätta det administrativa arbetet och säkerställa en högre informationssäkerhet. Något både vårdnadshavare, elever och skolväsendet i sig vinner på.

Projektet Pappersfri skolstart sträcker sig sedan ända in i år 2022. Mer info finns via

www.varmdo.se/ensmartareskola Länk till annan webbplats.


Ha en skön sommar önskar

Programmet En smartare skola