Problem med belysningen i Ekedalsspåret

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Problem med belysningen i Ekedalsspåret. Bilden är en genrebild.

Till följd av yttre omständigheter har vi problem med belysningen i Ekedalsspåret.

Under måndagen, 8 januari, har vi problem med belysningen i Ekedalsspåret. Det är till följd av nedfallna träd som skadat stolpar och ledningar samt den långvariga kylan. Det har även tyvärr förekommit stöld av ledningar.

En stor del av belysningen är i gång igen efter att fått en temporär lösning medan ett tjugotal lampor fortfarande är släckta. De beräknas vara funktionsdugliga under de närmaste dagarna. Det finns ett fåtal lampor som inte går att laga på grund av tjälen, det vill säga den isiga marken.

Som följd av detta uppmanar vi till försiktighet om ni rör er i spåren.