Rekordmånga elever går ut Värmdö gymnasium med fullständiga betyg

Publicerad

Händer som håller studentmössor upp i luften.

Hela 99 % av tredjeårseleverna på Värmdö gymnasium slutför sin utbildning år 2023 med fullständiga gymnasiebetyg.

På Värmdö gymnasium går 1250 elever, varav 390 precis har tagit studenten. På skolan finns programmen natur, ekonomi, samhälle, teknik och estetiska programmet. Att 99 % av eleverna går ut med fullständiga gymnasiebetyg år 2023 menar Kajsa Rehnman, rektor på skolan, är en ovanligt hög siffra.

- Vi har haft goda resultat i flera år men just i år är siffran häpnadsväckande. Men i grund och botten så tror jag att det handlar om skickliga lärare och att vi har höga förväntningar på våra elever. Men också om att eleverna har roligt under sin skoltid, det skapar motivation vilket är så viktigt, säger Kajsa.

För att uppnå de goda resultaten har skolan ett väl utvecklat stöd för eleverna där alla som upplever ett behov av hjälp när studierna blir extra svåra ska ges möjlighet till det. Bland annat erbjuds drop in-pass med tillgängliga lärare dit eleverna kan gå förbi när de behöver. Skolan arbetar även med riktat stöd, exempelvis till elever som upplever det jobbigt att tala inför en klass, eller upplever utmaningar med att skriva och läsa.

- Stödet som vi jobbar med handlar inte enbart om specifika kurser utan är mer uppbyggt kring förmågor och behov för att komma över olika hinder. Vi arbetar med en holistisk syn på vad kunskap är, vilket jag tror är en framgångsfaktor, berättar Kajsa.

Lärarna på skolan arbetar även mycket tillsammans i olika sorters ämnesöverskridande projekt, för att skapa en kontinuitet och ett flöde i utbildningen. Det kan handla om att eleverna ska skriva en tidning tillsammans som ett samarbete mellan kurserna i psykologi och naturkunskap. Fokus blir då på att skriva olika artiklar till tidningen och genom det arbetet väva samman den kunskap som eleverna fått från båda kurserna. Arbetssättet med de olika projekten på skolan förklarar Kajsa skapar motivation och lust hos eleverna.

- Det blir ett lite annorlunda flöde i studierna jämfört med att enbart arbeta med separerade kurser. De här projekten skapar motivation hos eleverna, vilket jag tror är en viktig anledning till att det har gått så bra.

- Jag är oerhört stolt över Värmdö gymnasium. Skolan har kontinuerligt haft höga studieresultat, vilket vittnar om en mycket god undervisningskvalitet. Men också om att eleverna trivs på sin skola. Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare och till skolledningen som har möjliggjort elevernas extraordinärt höga resultat i år, säger Åsa Portelius, skolchef för grundskola och gymnasium i Värmdö kommun.