Rismaterial ger liv till jorden

Publicerad

Ieva Millers vid plantering med mulchning

Ieva Millers vid plantering med mulchning.

När Ieva Millers började som gruppchef för avdelningen Utemiljö förra våren gick allt rismaterial till förbränning. Det bidrog till att bli fjärrvärme, men Ieva Millers tyckte att det kunde användas på ett ännu bättre sätt. Nämligen till så kallad mulchning.

– Numera tar vi på tekniska driftavdelningen istället hand om det mesta av rismaterialet genom att vi flisar ner det och använder det som mulchning på planteringar. Det vill säga, jordförbättring med organiskt material. Det finns många fördelar med mulchning. Bland annat ger det mer liv till jorden. Växterna tar lättare upp den näring de behöver, samtidigt som det porösa flismaterialet släpper in mer syre, förklarar Ieva Millers.

Andra fördelar som Ieva Millers vill betona är att planteringarna med mulchning behåller mer fukt och kräver mindre bevattning. Dessutom minskar jorderosionen och ogräsrensningen blir enklare.

I tidningen Landskap nr. 6 kan du läsa artikeln Ris flisas till mulchning. Där intervjuas Ieva Millers om kommunens förädling av rishanteringen.