Samarbete för mindre administrativ handläggning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommuns samarbetar med Region Stockholm för att etablera en gemensam nationell identitets- och behörighetsfederation. Målet är att frigöra arbetstimmar för medarbetarna genom förenklad hantering av användarkonton och behörigheter.

Hos landets kommuner, regioner och myndigheter går mycket tid åt till säker hantering av användarkonton och behörigheter i externa system. Värmdö kommun samarbetar därför med Region Stockholm för att etablera en identitets- och behörighetsfederation så att den administrativt tunga hanteringen kan bli mer effektiv och säker. Region Stockholm räknar med att frigöra cirka 25 000 arbetstimmar per år och Värmdö kommun räknar också med en minskad mängd administrativ handläggning.

Att kommuner och regioner delar information med varandra skapar i slutändan bättre förutsättningar att kunna leverera exempelvis god vård och omsorg till de som behöver den. Landets regioner står redan bakom initiativet och nu pågår arbetet med att få fler kommuner att delta. Nästa steg blir därefter att engagera centrala organisationer som Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges Kommuner och Regioner.