Samarbete för starkare besöksnäring i Gustavsberg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Ett vanligt talesätt är att drakar lyfter i motvind. Men när Region Stockholm, i samverkan med Värmdö kommun, sammanförde aktörer som ville skapa nya produkter tillsammans så var det minst sagt medvind.

Tidigare i veckan var det entreprenörskap och sampaketering i fokus när besöksnäringsaktörer i Gustavsbergs hamn pitchade sina nya erbjudanden i en lightversion av Draknästet.

TV-programmet Draknästet är det nog få personer som har missat. Rutinerade investerare sitter framför hoppfulla entreprenörer och är redo att satsa pengar på deras affärsidéer. Tidigare i veckan genomfördes en ”lightvariant” i Gustavsbergs hamn. Inga pengar satsades, däremot fick deltagarna värdefull feedback från drakarna så att de kan vässa sina erbjudanden ytterligare. Alla nya erbjudanden som arbetats fram syftar till att få fler besökare och stärkt attraktionskraft för kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn. I juryn satt bland annat Värmdös näringslivschef, Ulla Rådling.

– Alla koncept visar på det unika för bruksorten Gustavsberg och hur allt hänger samman. De kommer hjälpa oss att få bättre genomslag kring 200 års-jubiléet, säger Ulla Rådling.

Gynnar Värmdös attraktivitet och utveckling

Deltagarna var olika privata, ideella och offentliga aktörer som verkar i Gustavsbergs hamn. Under fyra tillfällen har de tillsammans jobbat igenom allt från målgrupper och trender till produktnamn och prissättning samt hur man gör en bra presentation. Kristin Jörnsved, näringslivstrateg var även hon på plats.

– Kraften som finns hos våra lokala företagare och föreningar är enorm, att stärka den unika kulturmiljön kring Gustavsbergs hamn genom dessa sampaketeringar som samtidigt bidrar till deras affärsutveckling är roligt att se. Att skapa arenor som denna bidrar till att vi blir bättre på att profilera Värmdö som en attraktiv plats för både nationella och internationella besökare, säger Kristin Jörnsved.

De fem koncepten som presenterades för ”drakarna” var:

  • Dagstur och teaterafton i Porslinsriket (Porslinsteatern, Gustavsbergs Porslinsfabrik, Hotell Blå Blom)
  • Kattjakten i Gustavsberg (Gustavsbergs hamn ekonomisk förening, Kulturhuset)
  • Efterglöd (Gustavsbergs Porslinsmuseum - en del av Nationalmuseum, Hotell Blå Blom)
  • Eld, Lera, Människor - festival (Kulturföreningen i Gustavsberg, Gustavsbergs hamn ekonomisk förening, Artipelag)
  • Gustavsbergs porslinsfabrik 200 år – 2025 jubileumsfirande (alla aktörer)