Samverkansavtal - En ingång till socialtjänsten i Stockholms län

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Syftet med samverkansavtalet är att säkerställa att barn och unga som riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet inom Stockholms län får det stöd och hjälp som de behöver oavsett i vilken samverkande kommun som barnet eller den unge är boende i.

Kommunerna inom länet har ett gemensamt intresse av att snabbt kunna inleda insatser för denna grupp. Avtalet innebär att Stockholms stads socialjour är samverkanspartner med Polismyndigheten inom samverkansprojektet ROC (regionalt operativt center) och Stockholms stad åtar sig att vara en gemensam ingång till Stockholms läns socialtjänster.

- Samverkansavtalet bidrar till att ge Värmdö socialtjänst möjligheter att snabbare kunna ge stöd till unga i gängmiljöer genom att tidigt få kännedom om unga som befinner sig i riskzonen eller redan är indragna i gängrelaterade konflikter, säger Lars Lööf, (L) 1:e vice ordförande i Socialnämnden. Detta ger oss ökade möjligheter att bekämpa nyrekryteringen till gängen.

Stockholms stad åtar sig för avtalssamverkande kommuners räkning att vara en gemensam ingång till Polismyndigheten i Stockholms län inom ramen för samverkansprojektet ROC i de fall som polisen anmäler i enlighet med 14 kap. 1 § SoL gällande målgrupp:

Ärenden som rör barn och ungdomar upp till 18 år som

  1. riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet,
  2. påträffas inom Stockholms län
  3. är hemmahörande i avtalssamverkande kommuner (bosättningskommun enligt SoL)

- Syftet med samverkansavtalet är att säkerställa att barn och unga som riskerar att fara illa i samband med gängrelaterad brottslighet inom Stockholms län får det stöd som de behöver oavsett i vilken samverkande kommun som barnet eller den unge är boende i, säger Birgitta Zaar, Kontorschef individ- och familjekontoret.

Läs mer om avtalet:Möten, handlingar och protokoll - Möten - Socialnämnden (2023-12-14) (360online.com) Länk till annan webbplats.