Så tycker värmdöborna om kommunen

Publicerad

vatten vid solnedgång

Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökningar i Sveriges kommuner.

Undersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Av de 1 200 slumpmässigt utvalda personer i Värmdö kommun som tillfrågats har totalt 442 (37%) personer svarat på enkäten.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Detta innebär att inga resultat från 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan.

En plats att rekommendera

72 % av medborgarna i Värmdö kommun kan rekommendera andra att flytta till kommunen. Det är högre än genomsnittet för de totalt 161 kommuner som var med i årets undersökning. 97% av medborgarna tycker också att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

Större möjligheter till insyn och inflytande

SCB mäter hur medborgarna ser på kommunens bemötande, information samt sina möjligheter till inflytande. Medborgarna tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Däremot upplever medborgarna enligt undersökningen att de inte har så stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunensbeslut.