Skoldialog 30 mars

2023-03-20

Två barn sitter på en stor svart tavla och skriver med kritor.

Idag är sista anmälningsdagen till skoldialogen 30 mars.

Den 30 mars genomför grundskolenämnden en skoldialog på ämnet främjande elevhälsa och resiliens i skolan. Vårdnadshavare får möjlighet att ta del av en spännande föreläsning och efterföljande dialog och samtal. Grundskolenämndens presidium finns på plats i Värmdösalen från kl. 17:30.

Inbjuden föreläsare är Kristina Bähr, skolöverläkare och författare till flera böcker som rör barns utveckling och psykiska hälsa. Under kvällen föreläser hon om främjande elevhälsa och hur skola och hem tillsammans kan arbeta för skolan som friskfaktor och vad vi tillsammans kan göra för att främja och stärka barn och ungas psykiska hälsa. Fokus är på friskfaktorer och hur vi kan stärka den psykologiska motståndskraften så att alla elever får bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.

Anmälan senast 20 mars.

Datum och tid: 30 mars, kl. 17.30-20.00

Plats: Värmdösalen, kommunhuset Skogsbo.

Till anmälan Länk till annan webbplats.