Skoldialog på ämnet elevhälsa

2023-03-31

Många människor sitter på stolar i en föreläsningssal.

Under torsdagskvällen höll grundskolenämnden i en skoldialog på ämnet främjande elevhälsa och resiliens i skolan.

Inbjudna till dialogen var vårdnadshavare och skolpersonal som under kvällen fick möjlighet att ta del av en föreläsning med efterföljande dialog och samtal. Grundskolenämndens presidium fanns på plats i Värmdösalen i kommunhuset och ämnet för dialogen var främjande elevhälsa och resiliens i skolan.

Kvällen inleddes av Amie Kronblad (L), ordförande för grundskolenämnden, som välkomnade alla till dialogmötet.

- Välmående och inlärning går hand i hand, i en skola där både elever och personal mår bra är det lättare att nå goda inlärningsresultat. Genom att föra dialog med varandra kan skolans personal och föräldrar stötta varandra. Även beslutsfattare ska delta i dialoger för att lyssna in barn och föräldrar och vara nära verksamheterna. Som stöd i att skapa välmående hos våra barn och unga har vi skolforskning och beprövade erfarenheter som hjälper oss att öka förståelse och fatta förankrade beslut. Skoldialogerna är en viktig del av denna dialogprocess, säger Amie Kronblad.

Kristina Bähr, skolöverläkare och författare till flera böcker som rör barns utveckling och psykiska hälsa, tog sedan vid och föreläste om främjande elevhälsa. Fokus var på hur skola och hem tillsammans kan arbeta för skolan som friskfaktor och vad vi tillsammans kan göra för att främja och stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Föreläsningen handlade även om hur det går att stärka den psykologiska motståndskraften så att alla elever får bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.

Resiliens är en viktig färdighet som alla elever behöver för att kunna hantera de utmaningar och stresspåslag som de möter i livet, inklusive i skolan. Barnläkaren och föreläsaren Kristina Bähr belyste i sin föreläsning att strukturerat arbete med resiliens på schemat kan bidra till att främja eleverna skolprestationer, psykiska hälsa, förbereda dem för framtiden och främja deras sociala och emotionella utveckling, säger Carmen Blom, chef på utbildningskontoret.

Efter föreläsningen följde en öppen dialog kring ämnet där grundskolenämnden lyssnade och tog del av de samtal och tankar som lyftes under kvällen.