Skolföreställning om mod

2023-02-21

Två personer håller varandras händer.

Nu ges föreställningen Mod under tre dagar på Viks skola.

Var tredje år arbetar Viks skola fram en gemensam föreställning kring ett utvalt tema där alla på skolan får vara involverade. Nu är det dags igen och temat för årets föreställning är mod, ett ämne som eleverna fått vara med och tolka samt arbeta med utifrån ett normkritiskt perspektiv. Alla elever på skolan har tillsammans fått samtala, reflektera kring och gestalta begreppet samt utforska det i ett ämnesövergripande arbete.

Syftet med föreställningarna är att skapa samarbeten och tillfällen för eleverna att göra sina röster hörda. Men också att skapa kunskap kring och ifrågasätta normer för att främja allas lika värde och rättigheter. Mycket fokus läggs även på ljud och ljus i Grantomtahallen där föreställningen spelas, för att förstärka temat och skapa en stark helhetsupplevelse.

Föreställningarna ges med stöd från Kulturrådet.

Speltider: 21–23 februari, kl. 16 samt 18.30.