Slutligt resultat från folkomröstningen fastställt

Publicerad

Flaggor med loggan för den lokala omröstningen 2021

Valnämnden i Värmdö kommun har fastställt det slutliga resultatet för folkomröstningen som genomfördes 5 september 2021. Av kommunens 34 872 röstberättigade har 6 524 deltagit (18,71 %).

Antal röstberättigade: 34 872

Antal röstande: 6 524 (18,71 %)

Antalet röster på de olika omröstningsalternativen har efter valnämndens slutliga rösträkning fördelats enligt följande:

Avstår: 378 (5,79 %)

Ja: 5 840 (89,52 %)

Nej: 306 (4,69 %)

Ogiltiga röster: 0 (0 %)

Resultatet i folkomröstningar är vägledande. Det innebär att det är politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur resultatet ska tolkas och besluta om eventuella åtgärder.

Det slutliga resultatet för respektive valdistrikt hittar du här:

Resultat folkomröstning 2021

Så redovisas resultatet