Spadtag för nya hyresrätter i Gustavsberg

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 17 oktober hålls ett öppet hus gällande de 76 kooperativa hyresrätter i kvarter Modellören, som Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) ska bygga på Värmdö kommuns mark i Porslinskvarteren.

Den kommunägda marken på Chamottevägen i Gustavsbergs hamn förvärvades i syfte att säkra upp fler hyresrätter för värmdöborna. Värmdö kommun har upplåtit marken med tomträtt till SKB, som nu ska sätta spaden i marken för det nya kvarteret Modellören. Kvarteret kommer att bestå av 76 klimat- och miljöanpassade kooperativa hyresbostäder i olika storlekar med planerad inflyttning 2025.

Den 17 oktober bjuder SKB in till ett samtal om kvarteret Modellören, om ett Gustavsberg i utveckling samt om industridesign och Sanitetsporslinsfabriken. På plats finns bland annat kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas och Sofia Vogel, chef för kommunens mark och exploateringsavdelning, samt flera representanter från SKB för att svara på frågor.

När: den 17 oktober kl 11-12

Var: Chamottevägen 1, Gustavsbergs hamn

Anmäl dig via SKB (länken nedan) senast den 9 oktober (begränsat antal platser):

Välkommen till ett spadtag för kooperativa hyresrätter i Gustavsberg (invajo.com) Länk till annan webbplats.