Tips för ett hållbart båtliv

Publicerad

Segelbåt i motljus

Båtlivet påverkar naturen. Här ger vi dig tips om hur vi tillsammans kan leva mer hållbart till sjöss.

  • Undvik att måla med nya giftiga båtbottenfärger. Använd i stället borsttvätt, skrovduk, båtlift, skrubba för hand eller dra upp båten på land några dagar så att havstulpanerna dör.
  • Välj fossilfria drivmedel om möjligt. Har du en äldre tvåtaktsmotor använd alkylatbensin och miljömärkt olja.
  • När du är på båtutflykt använd dass om det finns, eller båttoalett. Töm din båttoalett vid en tömningsstation, se Transportstyrelsens app Hamnkartan.
  • Kör långsamt och försiktigt när det är grundare än 2 meter, undvik kraftiga svängar och förändringar i hastighet som grumlar upp bottensediment.
  • Välj om möjligt en plats med ankardjup större än 6 m och släpa inte ankaret längs med botten, backa och lyft det rakt upp.
  • Stör varken människor eller djur. Undvik skär med häckande eller vilande fåglar, samt säl- och fågelskyddsområden.

Vill du läsa mer? Du kan hämta foldern "Hållbart båtliv i Stockholms skärgård" i Kommunhuset och på olika platser i skärgården.