Tyck till - medborgardialog om trygghet

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 14 juni kl. 12-14 håller kommunen en trygghetsdialog i Gustavsbergs centrum. Tillsammans med polisen fångas tankar och idéer upp från förbipasserande.

Trygghetsdialoger, trygghetsvandringar och trygghetsundersökningar ger kommunen viktig kunskap för det fortsatta trygghetsskapande arbetet i Värmdö. Den 14 juni hålls nästa dialog i Gustavsbergs centrum för att fånga upp invånares tankar och idéer kring hur vi gör Värmdö tryggt.

På plats finns kommunpolis och områdespolis från LPO Nacka samt trygghetssamordnare från Värmdö kommun, som alla kommer att delta i dialogen och fånga upp värdefull information från invånare.

Plats: Gustavsbergs centrum, mellan centrumhuset och Delselius.

Tid: kl. 12-14 den 14 juni