Tyck till om våra grönområden

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi är nyfikna på vad du tycker om våra grön- och naturområden här i Värmdö kommun. Nu kan du lämna dina synpunkter via vår dialogkarta.

Värmdö kommun arbetar med att ta fram en så kallad grönstrukturplan. En grönstrukturplan är ett strategiskt dokument som tas fram för att synliggöra, främja och utveckla grönstrukturens mark- och vattenmiljöer. Grönstrukturplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med hållbar samhällsplanering och för att utveckla och bevara vår natur.

Som en del i det här arbetet vill vi i ett tidigt skede veta vad du som invånare, markägare, företagare, fritidsboende eller besökare tycker om Värmdös grön- och naturområden. Framför allt kring följande frågor:

  • Var ligger dina favoritutflyktsmål?
  • Vilka områden besöker du till vardags för att få avkoppling eller motion?
  • Vilka områden vill du bevara och skydda?
  • Behöver tillgänglighet och service i något grönområde förbättras och hur?
  • Var upplever du att mark och natur tar skada av friluftsliv och besökare, och var skräpas det ned mycket?
  • Var tycker du att det finns åtgärdsbehov för att stärka platsens biologiska mångfald?

Lämna dina tankar och synpunkter här: Grönstrukturplan Dialogkarta (varmdo.se) Länk till annan webbplats.


Stort tack för din medverkan!

FAKTA:

Grönområden utgör livsmiljöer för många olika växter och djur, och bidrar till bättre hälsa hos såväl barn som vuxna, ger svalka under heta sommardagar och hanterar skyfall.