Unga inspirerar yngre elever till läsning

Publicerad

Maria Björsell med sommarjobbarna i läslovsprojektet.

Maria Björsell med sommarjobbarna i läslovsprojektet.

Under tre veckor i juni har ungdomar från Värmdö sommarjobbat på fritids. Deras uppgift - att stärka sin egen läsförmåga och elevernas intresse för läsning.

Maria Björsell, initiativtagare till projektet, har under många år arbetat med läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar. Den här sommaren har hon testat en ny arena och bjudit in ungdomarna själva till att inspirera både sig själva och yngre barn till att läsa mer.

– Projektet ULFF, Unga Läsande Förebilder på Fritids, som vi har testat här i sommar, går ut på att ungdomar agerar som läsande förebilder. Det gör de genom att högläsa, prata om läsupplevelser, pyssla och leka med sagor och berättelser som inspiration för våra barngrupper, berättar Maria Björsell, speciallärare, förstelärare och språkutvecklare i Värmdö kommun.

Läsprojektet är en del av kommunens satsning på barns och ungdomars språkutveckling och likvärdigskola, med syfte att minimera sommarlovstappet.

– Läsförmågan är som kondition och muskelstyrka. Den behöver underhållas för att inte gå förlorad. De barn och ungdomar som inte läser under sommarlovet tappar en stor del av sin läsförmåga under sommaren. Det här vill vi jobba bort med satsningen. Dessutom hoppas jag att sommarjobbarna själva har fått ett ökat läsdriv efter de här veckorna, vilket i sin tur skapar en positiv utväxling inför deras framtida studier.

Sommarjobbet får högsta betyg

Fyra av ungdomarna sommarjobbade på Ösbyskolans fritidshem. En på Munkmoraskolans fritids. Paul Fendrich är en av sommarjobbarna. Han berättar att läslovsprojektet är kanske det som präglat hans sommar allra mest.

– Inte bara för att det var mitt första sommarjobb utan också för att det var så kul! Det var något nytt varje dag och barnen var jättesnälla. Det var nästan ledsamt att lämna dem när sista dagen kom. Man kände sig nästan hemma, personalen välkomnade oss med stora armar och tiden gick så fort. Efter de tre veckorna, gick jag till biblioteket och lånade Hungergames. Jag läste ut den på under en vecka, så jag lånade nästa. Den läste jag ut under en vecka och den tredje också. Jag tror jag aldrig läst så mycket i mitt liv! Sommarjobbet får fem stjärnor av fem, säger Paul Fendrich.

Maria Björsell, initiativtagare, läser för sommarjobbarna.

Maria Björsell, initiativtagare, läser för sommarjobbarna.

En riktig lyckträff

Ösbyskolan och Munkmoraskolan är också mycket nöjda med läslovsprojektet.

– Det här blev en riktig lyckträff och vi har redan lagt in önskemål om att få hit nya unga läsande förebilder till nästa år. Vår förhoppning är att ungdomarna stannar hela sommaren, säger Sandra Bizzini.

Munkmoraskolans fritids berättar för Maria Björsell att de är lika positiva och menar att projektet gav möjlighet att läsa i smågrupper, vilket gav tillfälle till bra bokprat.

– Eftersom sommarjobbarna kom utöver den vanliga planeringen har de kunnat fylla barnens behov av läsupplevelser. De har läst flera gånger per dag och ibland så länge som en timme, förklarar Maria Björsell.

Nästa steg

Nu ser Maria Björsell fram emot nästa steg. Hon menar att den pedagogiska utmaningen inte längre är att lära våra elever att läsa. Utmaningen är att få dem att vilja läsa. Vilket är en demokratifråga.

– Det är alla barns och ungdomars rättighet att få utveckla ett rikt språk och en livslång relation till böcker och läsning, så att de kan växa upp till fritt tänkande vuxna med förmågan att äga och påverka sina liv. Min förhoppning är att ULFF kommer att skapa ringar på vattnet på Värmdös skolor och att projektet är här för att stanna, avslutar Maria Björsell.