Ung i Värmdö ökar närvaron på Brunnen med en ny satsning

2023-03-28

En bild med texten: Riktad verksamhet för tjejer och icke-binära ungdomar

I december startade Ung i Värmdö i gång en riktad verksamhet på Brunnen för tjejer och icke-binära.

Verksamheten riktar sig till tjejer och icke-binära i åldrarna 13 till 17 år. Varje måndag har ungdomarna setts på Ung i Värmdös mötesplats Brunnen för aktiviteter som matlagning, tv-spel, yoga, brädspel och samtal utifrån olika teman.

Verksamheten växte fram ur önskemål från målgruppen som även har fått vara med och planera för träffarna. Måndagseftermiddagarna har blivit en uppskattad och lyckad satsning som både ökat målgruppens delaktighet och närvaro på Brunnen.

Ett separatistiskt forum kan vara en trygghetsskapande väg in. Tjejer och icke-binära har gett uttryck för att de önskar en arena som upplevs trygg, där deras behov kan ta plats och forma verksamheten, säger Jenny Rogeland, enhetschef på Ung i Värmdö.

Satsningen har även resulterat i en ökad närvaro för målgruppen under Brunnens övriga öppettider, samt ett mer aktiv deltagande i planeringen av aktiviteter. Vidare har verksamheten bidragit till en markant jämnare könsfördelning bland besökarna på Brunnen under slutet av 2022, vilket även var målet med satsningen.

- Den här satsningen är otroligt värdefull. Vi ser hur ett mottagarorienterat förhållningssätt och främjande ledarskap tillsammans med kompetens kring normkritik fångat upp behov, ökat delaktighet och skapat en meningsfull fritid för fler, säger Jenny.

Den riktade verksamheten kommer att fortsätta vara i gång varje måndag kl. 14 till 17.

Tid: måndagar 14–17.

Målgrupp: Tjejer och icke-binära, 13–17 år.

Plats: Aktivitetshuset Brunnen, Ingarö.