Ung i Värmdö satsar på digital kultur för tjejer

2023-05-16

En leende tjej med gaming-hörlurar runt halsen.

Nu har Ung i Värmdö öppnat upp en ny riktad verksamhet för tjejer med fokus på e-sport.

På Ung i Värmdös mötesplats [at]Lobbyn är nu en ny verksamhet i gång varje tisdag som riktar sig till tjejer mellan 13 och 17 år. Verksamhetens syfte är att skapa en tryggare miljö inom e-sport för tjejer, ett område där Ung i Värmdös personal förklarar att tjejer tidigare inte haft en lika given plats som killar.

- Vi vill skapa och tillgängliggöra en trygg arena inom gaming som tjejer annars inte har tillgång till i samma utsträckning som killar, säger Jenny Rogeland, enhetschef på Ung i Värmdö.

Förhoppningen med satsningen är att den ska leda till större närvaro för tjejer på [at]Lobbyn samt på Ung i Värmdös discordkanal. Under tisdagsträffarna får deltagarna möjlighet att spela datorspel tillsammans och det finns även utrymme för samtal, att se på youtube och ägna sig åt andra aktiviteter som går att göra på dator.

Mötesplatsen [at]Lobbyn

[at]Lobbyn är Ung i Värmdös senaste verksamhet. Verksamheten har en digital inriktning och har formats tillsammans med unga besökare. Fokus är att tillgängliggöra den digitala arenan för en bredare representation av unga personer. Verksamheten ligger på plan 4 i Runda huset, i Gustavsbergs centrum. Satsningen kring digital kultur för tjejer på [at]Lobbyn kommer att pågå fram till sommaren 2023 och sedan fortsätta i höst.

Gaming på [at]Lobbyn

Dag och tid:

Tisdag, jämna veckor: kl. 14-17

Tisdag, ojämna veckor: kl.14-21

 

Ung i Värmdös mötesplatser