Utan stabil grund, ingen stabil utveckling – ny partner för IT-drift

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vad är då IT-drift? Som anas av namnet så handlar det om att sköta drift och övervakning av en organisations IT-miljö. En uppgift som är mycket viktigt för att kunna driva kommunens dagliga verksamhet men även för att kunna vara en stabil grund i utvecklingen. Med andra ord, en viktig kugge i kommunens maskineri för att kunna bedriva en effektiv och framtidsäker verksamhet.

Då tidigare avtal löpt ut valde kommunen att göra en ny upphandling av IT-driftstjänster där en partner söktes som kunde åta sig uppdraget under minst tre år framåt. Efter avslutad upphandling och tilldelning blev det klart att leverantören Iver kommer hantera kommunens IT-drift vilket omfattar serverkapacitet och drift samt support och samverkanstjänster. Arbetet är därför i full gång med att driftsätta tjänsterna.

- Genom vårt avtal med Iver kan vi förbättra tillgängligheten och motsvarar de krav som vår verksamhet ställer. Detta är också en viktig del i en stabil och framtidssäker grundläggande infrastruktur, en förutsättning för kommunens pågående transformationsarbete mot att bli ett smartare Värmdö, säger Ulf Herkommer, IT-chef på Värmdö kommun.