Utmärkelse social insats 2022

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Socialnämnden tog idag beslut om att ge 2022 års utmärkelse för social insats till Karin Hagström och Rosi Falk Valborg för deras arbete med Garaget.

Utmärkelsen innebär att vinnarna tilldelas 20 000 kr med motiveringen:

”Karin och Rosi har genom Garaget skapat en mötesplats för motorburna ungdomar som skapar trygghet både för ungdomarna och för Värmdö kommuns invånare i stort. Garaget bidrar till en positiv dialog kring motorburna ungdomar på mötesplatsen och på sociala medier. Ett stort antal ungdomar får genom deras initiativ ett viktigt sammanhang med vuxennärvaro. Garaget uppfyller väl de uppsatta kriterierna och bedöms vara en värdig mottagare av utmärkelsen för år 2022"

Eldsjälarna Karin och Rosi förtjänar verkligen att uppmärksammas och är värdiga vinnare av utmärkelsen för 2022. Genom deras arbete har Värmdös många motorintresserade ungdomar en mötesplats och ett sammanhang med vuxennärvarosäger" säger Marie Bladholm (M), ordförande i Socialnämnden

Idén om Garaget föddes när Karin och Rosi nattvandrare och såg det stora motorintresset bland Värmdös unga och behovet av en samlingsplats. Inkomna nomineringar beskriver dem som eldsjälar med ett aldrig sinande gott humör. Personer med ett stort engagemang för kommunens ungdomar och som genom Garaget för samman ungdomar och vuxna med ett gemensamt motorintresse.

Prisutdelning av utmärkelsen kommer att ske i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.