Välkommen på dialogmöten om klimatkontraktet

Publicerad

Man och kvinna framför dator

Den 16 april och 8 maj bjuder vi in dig som är företagare till dialogmöten om klimatkontraktet. Ett initiativ för att öka takten i klimatomställningen tillsammans med lokala aktörer.

Fokus i dialogmötena ligger på hur företag och kommunen tillsammans kan hitta lösningar som gör att Värmdö proaktivt bidrar till klimatomställningen och når utsläppsmålet netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Vi är intresserade av att lyssna in företagens perspektiv, exempelvis:

Vilka utmaningar finns, vilka frågor är prioriterade och inom vilka områden vill ni företagare samverka?

Program:
Kl. 8:00 Kaffe och smörgås
Kl. 8:15 Inledning av Carl Kangas, Kommunstyrelsens ordförande & Kristina Paltén, ordförande klimat- och miljöutskottet
Kl. 8:30 Presentation, Elisabeth Folkunger, Miljöstrateg
Dialog
Kl. 10:00 Avslut

Plats: Värmdö Kommunhus, Skogsbovägen 9–11
Dag och tid: tisdagen den 16 april kl. 08.00-10.00 eller onsdagen den 8 maj kl. 08.00-10.00

Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Vad är ett klimatkontrakt?

Ett klimatkontrakt bygger på frivilliga åtagande av konkreta och mätbara åtgärder inom klimatområdet. De kan bygga på nya eller redan fastlagda mål och aktiviteter. Genom klimatkontrakten vill kommunen synliggöra aktörer som tar ansvar och arbetar proaktivt för att minska sin klimatpåverkan.