Värmdö gör starkt resultat trots svårt omvärldsläge

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Idag släpps årsredovisningen för Värmdö kommun 2023. Det har varit ett historiskt utmanande år för landets kommuner och regioner med hög inflation och kostnadskris utöver ett oroligt omvärldsläge. Värmdö gör trots det ett starkt resultat på 3,6 procent i överskott.

Kommunens resultat uppgår till 103 miljoner kronor verksamhetsåret 2023. Den kommunala koncernen, dvs. kommunen tillsammans med de kommunala bolagen, redovisar ett sammanlagt resultat på 114 miljoner kronor.

- Att Värmdö lyckas göra ett starkt resultat i en ekonomiskt orolig tid har varit möjligt genom att vi tillsammans tagit ansvar. Det gångna året har inneburit många tuffa prioriteringar med fokus på att leverera på kommunens kärnuppdrag. Jag vet att det har krävt sina ansträngningar i verksamheterna och för det vill jag rikta ett varmt tack till alla medarbetare, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

I mål och budget för 2023 sattes ett resultatmål på 1 % för året. Samtidigt har kommunen ett långsiktigt övergripande mål om att ha en resultatnivå på 4% 2030. Årsbokslutet för 2023 visar nu ett resultat på 3,6 %.

- Värmdö har länge varit en starkt växande kommun med behov av flertalet långsiktiga investeringar i välfärden. Ska vi ha råd att göra de investeringar som krävs framåt med är ett positivt ekonomiskt resultat viktigt, säger tillförordnad kommundirektör Kerstin Andersson.

Förutom kommunens ekonomiska resultat sammanfattar årsredovisningen även det gångna årets arbete och händelser av särskild vikt i nämnderna och dess verksamheter. Flera av kommunens resultatmål bedöms nås, däribland goda uppväxtvillkor för barn och unga.

- Under året har vi trots det utmanande läget lyckats tagit rejäla steg i vår nya riktning för kommunen, att tillsammans med näringslivet och civilsamhället utveckla Värmdö till en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en tryggare omsorg. Det arbetet fortsätter under 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

Formellt beslut om årsredovisningen tas först på kommunstyrelsens möte den 10 april och därefter i kommunfullmäktige.