Värmdö inför samordnad varudistribution

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun upphandlar transport- och logistikuppdrag för att kunna införa en samordnad varudistribution. Produkter som kommunens verksamheter beställer kommer att levereras till och från en gemensam omlastningscentral i stället för att varje leverantör kör med egna fordon till varje enskild mottagare.

Under hösten 2022 togs beslut i kommunfullmäktige att införa en samordnad varudistribution. Nu är upphandlingen i gång inför etableringen av en distributionscentral dit alla verksamheters gods kommer levereras för omlastning. Från centralen ordnar sedan kommunen själv, via upphandlad distributör, den slutliga transporten till verksamheten som beställt varorna. Målet är att bidra till färre tunga fordon på vägarna, mindre utsläpp och högre trafiksäkerhet inom Värmdö kommun. Det skulle exempelvis innebära mindre tung trafik på skolgårdar och äldreboenden.

Upphandlingen gäller hela transport- och logistikuppdraget kring den nya centralen med fordon och personal och möjliggör för fler mindre och mellanstora leverantörer att lägga anbud. Varor som ska hanteras är exempelvis kyl- och frysvaror samt kontorsprodukter, förbrukningsvaror, läromedel och sjukvårdsmaterial. Kommunen söker i detta läge aktörer inom transportbranschen samt leverantörer, främst inom livsmedel.

Har du eller ditt företag intresse i upphandlingen? På vår hemsida kan du läsa mer om kraven och lämna anbud på våra pågående upphandlingar.

Aktuella upphandlingar och anbud - Värmdö kommun (varmdo.se) Länk till annan webbplats.

e-Avrop - RFI Samordnad varudistribution Länk till annan webbplats.


Kontaktperson på upphandlingsenheten är projektledare Christina Persson, christina.persson@varmdo.se