Värmdö kommun bland de första i Sverige med en digital socialtjänst

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Från och med den 1 december i år är biståndsavdelningen i Värmdö kommun digital och därmed en av Sveriges första digitala socialtjänster. Digitaliseringen har skett stegvis och vinsterna är många, både för brukare och medarbetare.

Vi har lyckats med att skapa en av Sveriges första digitala socialtjänster. Det är stort. Digitaliseringen av biståndsavdelningen är även applicerbar på andra verksamhetsområden och under projektets gång har vi kunnat sprida det nya arbetssättet till andra delar i kommunen, som nu följer efter" säger Mona Nordqvist, Enhetschef på biståndsavdelningen.

Digitaliseringen har skett stegvis. Möjligheten till digitala signeringar av utredningar och beslut lanserades först. Nästa steg var att se över vilka ansökningar som behöver vara digitala. Därefter skapade projektet säkra digitala mötesrum, digitala brevlådor och skannade in befintliga fysiska akter.

Just nu arbetar vi med att ge våra brukare tillgång till den så kallade medborgarvyn i vårt verksamhetssystem. Vi ser också över hur vi kan effektivisera vårt dagliga arbete genom att robotisera olika interna processer" fortsätter Mona Nordqvist.

Digitaliseringen går också hand i hand med kommunens miljömål med färre resor och mindre papper. Brukare erbjuds digitala möten och medarbetarna har möjlighet att arbeta säkert på distans. Dessutom ger digitaliseringen en säkrare och smidigare hantering av sekretessbelagda uppgifter, och skapar utrymme för medarbetarna att arbeta mer effektivt.

Tidigare lade varje handläggare en timme per dag på pappersarbete. Genom det nya arbetssättet sparar biståndsavdelningen 90 timmar per vecka. För de brukare som vill få sitt beslut skriftligt finns dock självklart möjligheten kvar, avslutar Mona Nordqvist.