Värmdö kommun lanserar digitala grannhöranden

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun har börjat skicka grannhöranden via digitala brevlådor. Ledtiden går från dagar till sekunder med mindre administration, kortare väntetider, besparing av portokostnader och minskad användning av papper som resultat.

Värmdös bygg- och miljöavdelning har börjat skicka grannhöranden digitalt till de som har en digital brevlåda. Det gäller utskick till grannar som får möjlighet att lämna synpunkter eller information vid exempelvis bygglov, avloppsansökningar och andra miljöärenden. Tillhörande handlingar i utskicken kan nås via länk eller QR-kod. Eventuella yttranden och synpunkter kan också lämnas in digitalt och registreras då av Värmdös kommunrobot Alex Alexandra. Den digitala hanteringen bidrar både till kortare väntetider för invånarna samt mindre kostnader och administration för kommunen.

- Årligen gör vi tusentals utskick till grannar med många bifogade handlingar. Att digitalisera processen kommer att korta ned ledtider drastiskt från 3 dagar till 3 sekunder för de med digital brevlåda. Samtidigt sparar vi enorma mängder papper och portokostnader. Vi frigör även tid som tidigare lagts på utskrifter, kuvertering och frankering vilket kan ta över en timme för handläggaren vid stora ärenden, berättar Marcus Sundmalm enhetschef på Värmdös bygg- och miljöavdelning.