Värmdö kommuns egen trygghetsmätning har skickats ut

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Trygghetsmätningen görs i samarbete med ”Tryggare Sverige”. För tredje året i rad gör kommunen en trygghetsundersökning. Mätningen är en del av kommunens trygghetssatsning och ligger till grund för fortsatta trygghetsskapande åtgärder som genomförs i kommunen.

Ca 1 500 hushåll har fått enkäten hemskickad. Syftet är att få information om hur man ser på frågor om exempelvis brott, trygghet och nedskräpning. Sista svarsdatum är 8 maj.

Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen och ger sin bild av trygghet och vad som påverkar den. Resultatet från undersökningen är viktigt för att vi ska kunna arbeta så bra som möjligt med vårt förebyggande arbete i kommunen men också tillsammans med polisen, regionen och föreningslivet, säger Magnus Brattgård, säkerhetschef.

Resultat, analys och kommentarer kring den lokala mätningen planeras att presenteras när undersökningen är klar tillsammans med mer information kring kommunens trygghetsarbete.