Värmdö kommun stärker möjligheten till distansarbete

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Distansarbetet har varit utbrett i stora delar av landet under pandemin, så även för medarbetarna i Värmdö kommun. På onsdagens kommunstyrelsesammanträde togs ett inriktningsbeslut kring att underlätta för arbetsformen även framöver, i ett led att konkretisera det kommunövergripande målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

I och med den rådande Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att arbeta hemifrån för att minska smittspridningen, har ett stort antal medarbetare inom Värmdö kommun arbetat på distans under stora delar av 2020 och 2021. Den nationella rekommendationen om hemarbete är i nuläget förlängd till september 2021.

Fram tills nyligen har det inom Värmdö kommun inte funnits något styrdokument som reglerar eller förtydligar hanteringen av fortsatt distansarbete inom Värmdö kommun. Under kommunstyrelsens sammanträde i onsdags förändrades dock detta, då det förslag till inriktningsbeslut om distansarbete som förvaltningen lade fram röstades igenom.

Undersökningar som genomförts om distansarbete under pandemin har visat att arbetssättet innebär många fördelar för både medarbetare och verksamhet, berättar Lars Enberg HR-chef Värmdö kommun. Minskad restid, mer tid över till att få ihop vardagen, förbättrad och effektivare arbetsprestation genom mer fokuserat och ostört arbete och mindre upplevd stress lyfts exempelvis som tydliga positiva konsekvenser av att ha möjligheten att kunna välja att arbeta på distans.

Distansarbete är möjligt för flertalet av kommuns medarbetare genom de dörrar som modern kommunikationsteknik öppnar; ett område där Värmdö konsekvent och strukturerat satsar och arbetar för att erbjuda attraktiva och innovativa lösningar till sina medarbetare.

Enligt Värmdö kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy ska Värmdö kommun vara en attraktiv arbetsgivare som både behåller och lockar nya kompetenta medarbetare. Att arbeta från en annan plats än i Värmdö kommuns lokaler kan bidra till att både behålla och locka nya kompetenta medarbetare, men även till att ge medarbetare utökad möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi vill stärka möjligheter för våra medarbetare inom de områden vi kan och det här beslutet är ett bra exempel på en positiv konsekvens av vårt arbete kring detta, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun.

Ta del av handlingarna kring inriktningsbeslutet här:


Möten - Kommunstyrelsen (2021-06-16) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.