Värmdö kommun tar stöd av RISE i arbetet med ansvarsfull AI

Publicerad

Människor står framför en stor skärm och ett pågående digitalt möte.

AI-rådet i Värmdö kommun, från vänster: Kenneth Zetterberg Enterprise Arkitekt, Hans-Peter Erlingsson jurist, Ulf Herkommer IT-chef, Linda Ahlberg IT-säkerhetssamordnare (på skärmen), Petra Dalunde RISE, Thorbjörn Edvall Informationssäkerhetsansvarig och Birgitta Zaar kontorschef (infälld).

Värmdö tar betydande steg mot ansvarsfull användning av artificiell intelligens (AI) med Petra Dalunde från RISE, Research Institutes of Sweden, som en central medlem i kommunens AI-råd.

Användningen av AI inom offentlig sektor har potential att öppna dörrar för innovation och effektivitet, samtidigt som det medför risker som kräver ansvarstagande. Kommunens AI-råd fungerar som en rådgivande instans för att säkerställa att AI-teknologi används på ett etiskt sätt inom kommunen.

- Vi är entusiastiska över att samarbeta med Petra Dalunde och RISE. AI-teknologin har stor potential, men den måste användas med eftertanke och etiska principer, säger Birgitta Zaar, kontorschef på individ- och familjekontoret samt ordförande i AI-rådet.

Granskning ur flera perspektiv

AI-rådet fokuserar på att utveckla ett arbetssätt för att konkret granska system och lösningar som använder AI-teknologin. En granskning som sker ur perspektiven öppenhet och transparens, riskhantering, informationssäkerhet, ekonomi, teknik och etik.

Petra Dalunde, erfaren inom tillämpad AI och Senior Projektledare på RISE, ser fram emot att samarbeta med Värmdö kommun i arbetet med ansvarsfull användning av AI.

- Att stötta och lära sig om kommuners utmaningar och lösningar vid införandet av AI-tjänster är oerhört värdefullt. Tillsammans med Värmdö kommun får RISE en möjlighet att delta och bidra konkret i det arbetet, säger Petra.

Värmdö kommuns beslut att bilda AI-rådet handlar om att balansera innovationskraft med ansvar och etik när det gäller användningen av AI-teknologi inom den offentliga sektorn.

Om RISE

RISE, Research Institutes of Sweden, är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE har som syfte att i samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Svensk forskning för hållbar tillväxt, RISE Länk till annan webbplats.