Värmdö pilotkommun i Svenskt Näringslivs nya workshopkoncept

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunen arrangerade tillsammans med Svenskt Näringsliv en workshop för anställda tjänstemän och politiker hur vi tillsammans stärker företagsklimatet i Värmdö med fokus på att vässa kommunens service och bemötande till företagare.

Deltagarna fick lyssna kring vikten av serviceinriktad myndighetsutövning och ta del av inspiration från andra kommuner och hur de nått framgång i sitt näringslivsarbete. På plats fanns även en företagare som lyfte företagarperspektivet.

- Tack Nathalie Marnell och Jessica Drugge på Svenskt Näringsliv för möjligheten att vara pilotkommun. Med företagens glasögon på oss fick vi en ökad förståelse för myndighetsdjungeln som en företagare möter i sin vardag. Vi som kommun vill förenkla för våra företagare och förbättra vår service vilket är ett prioriterat arbete. Värmdös företagare är viktiga för kommunens tillväxt och välfärd, säger Ulla Rådling näringslivschef.

Tillstånd- och tillsynsärenden är den vanligaste kontakten en företagare har med sin kommun och där formas ofta bilden av hur företagsklimatet upplevs.

- Tiden företag lägger på att tolka lagar och myndighetsregler brukar uppges som det näst största tillväxthindret, bara kompetensbrist kommer före. Den tiden kostar pengar och stjäl fokus från försäljning, investeringar och i längden arbetstillfällen. Värmdöföretagen efterfrågar till exempel kortare handläggningstider och ökad dialog mellan företagen och kommunen. Vi hoppas kunna inspirera till en myndighetsutövning som bidrar till ett bra företagsklimat och tillväxt, utan att göra avkall på regelefterlevnad och rättssäkerhet, säger Nathalie Marnell, näringspolitisk rådgivare Svenskt Näringsliv.