Värmdös företagare är nöjda med kommunens service

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö kommun får höga betyg för sin myndighetsservice till företagare, vilket framgår av SKR:s "Öppna jämförelser Företagsklimat" som publicerades idag 24 april. I den nationella kvalitetsmätningen fick kommunen ett Nöjd Kund Index (NKI) på 74 för år 2023, vilket är en ökning från föregående års index på 73. Värmdö kommun vill öka långsiktigt och arbetar målmedvetet för ett stärkt företagsklimat.

Ett NKI över 70 anses högt och speglar nivåer kommunen lyckats behålla de senaste fem åren. Värmdö kommun förflyttar sig till plats 127 från plats 135 vilket innebär att kommunen klättrar 8 placeringar i rankingen.

Det är värdefullt för oss att så många företag i år har svarat på enkäten och glädjande att få ett kvitto på att vårt förbättringsarbete ger resultat i rätt riktning. I arbetet med att samskapa Värmdös nya näringslivsstrategi lyfter företagen fram vikten av kommunens service och rådgivning som en del i ett stärkt lokalt företagsklimat, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.

Som en del i arbetet att förbättra servicen har kommunen initierat ”Mina sidor” för företagare. Genom att logga in med sin e-legitimation kan företagen följa sina myndighetsärenden, hantera ombud samt se sina beslut, lov och tillstånd. Initiativet som utvecklats i nära samarbete med företagen är en del av en långsiktig satsning för att stödja och underlätta företagandet i Värmdö.

Ett stort tack till alla som svarat på enkäten. Ert engagemang och era synpunkter är viktiga för att vi fortsatt ska kunna utveckla vår service och rådgivning. Nu kommer vi att analysera resultaten närmare för att se var vi har vår utvecklingspotential, berättar Näringslivschef Ulla Rådling.

Mätningen visar att företagen är nöjda med kommunens service. Majoriteten av alla myndighetsområden ligger på bra nivåer med ett NKI över 72. Det serviceområde där kommunen får bäst betyg är bemötande med ett värde på 80, vilket är ett mycket högt NKI.

Vill du vara med?

Kommunen fortsätter förbättringsarbetet med betoning på behovsstyrd utveckling. Genom dialog i form av företagsbesök, workshops och andra typer av mötesplatser vill kommunen stärka det lokala företagsklimatet. Under 2024 arbetar Värmdö kommun tillsammans med näringslivet fram en ny näringslivsstrategi. Är du intresserad av att höra mer om detta arbete, kontakta oss på foretag@varmdo.se.

Vad mäter Insikt Företagsklimat?

Insikt är en servicemätning för att mäta företagens upplevelse och nöjdhet, Nöjd-Kund-Index, av kommuners myndighetsutövning. Mätningen genomförs bland företagare som har haft minst ett avslutat ärende inom ett eller flera myndighetsområden under mätperioden som är ett år. I enkäten sätts betyg på den totala upplevelsen, men också hur nöjda de är med bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som betygsätts är brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt serveringstillstånd. Värmdö kommun mäter även upphandling men då som ett separat Nöjd-Upphandlings-Index.