Värmdö; Sveriges Digitaliseringskommun 2023!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Värmdö toppade deltagandet på Kvalitetsmässan med att vinna priset Sveriges digitaliseringskommun 2023.

Under veckan är Värmdö kommun på plats på Kvalitetsmässan som äger rum på Svenska mässan i Göteborg. Inspirerande föreläsningar varvas med samtal, seminarier, paneler och möten.

Kommundirektör Cecilia Lejon medverkade bland annat vid seminarierna ”Sveriges bästa offentliga chef” och ”Tillitsbaserat ledarskap – nycklar och dilemman”. Under tisdagskvällen fick Värmdö kommun även den stora äran att ta emot priset för Årets Digitaliseringskommun 2023.

- Jag är så stolt över att, tillsammans med mina cirka 3500 medarbetare, få ta emot det här priset, säger Cecilia Lejon, kommundirektör Värmdö kommun. Det är verkligen ett kvitto på att det arbete vi driver varje dag ligger i framkant och gör skillnad, inte bara i organisationen, utan för alla de vi finns till för; värmdöbon, företagare och föreningar. Vi är redo att möta framtidens utmaningar och vi ska klara värdfärden, tillsammans. Det är viktigt på riktigt!

Utmärkelsen Årets Digitaliseringskommun delas ut vartannat år till en kommun som anses på bästa sätt använda sig av digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheter och kommunen som helhet. Syftet är att inspirera och motivera till vidare modernisering och utveckling. Som vinnande kommun får Värmdö kommun nu sitta med som ledamot i DIGG, myndigheten för digital förvaltning. En möjlighet för Värmdö att fortsätta att bidra till ett mer hållbart välfärdssamhälle med hjälp av digitaliseringen som verktyg.

Motiveringen från juryn löd:
Med starkt ledarskap, mod och handlingskraft har man skapat en storskalig förflyttning av kultur, kompetens och förmåga att göra bättre, mer och smartare. En kommun som gått från ord till handling och satt värdet för invånare och medarbetare i första rummet. En kommun som gör, vågar, lär, syns och hörs – helt enkelt för att man bestämt sig för att göra skillnad.

En kommun som generöst delar med sig och samarbetar brett för att hitta nya lösningar tillsammans med andra. En kommun som bokstavligen tränar sina chefer och medarbetare för att göra morgondagens välfärd tillgänglig idag. För ett arbete präglat av nyfikenhet, engagemang och känsla – priset Sveriges DigitaliseringsKommun 2023 går till Värmdö kommun.

På plats på mässan för att representera Värmdö kommun var, utöver Cecilia Lejon var även representanter från Individ- och familjeomsorgskontoret, ekonomiavdelningen, HUB, utredningsenheten och kommunikationsenheten.