Värmdö tryggt att bo och leva i

Publicerad

En person står utomhus i polisuniform.

Värmdö är fortsatt en av länets tryggaste kommuner. Polisens trygghetsmätning visar att boende i Värmdö är trygga i sitt närområde och utsattheten för våld, stöld och skadegörelse är låg i jämförelse med regionen i stort.

- Att utvecklingen är positiv är mycket glädjande. Att den yttre säkerheten är bra och att vi kan hålla borta klotter och skadegörelse är viktigt för tryggheten. Vi behöver bli bättre på att involvera näringsliv och föreningsliv i vårt proaktiva arbete och att förtäta vårt samarbete med polisen så att olika bostadsområden kan fortsätta sitt preventiva lokala arbete, menar Carl Kangas (S) kommunstyrelsens ordförande.

Under våren genomförde Polisen sin nationella trygghetsmätning och mätningen visar på en positiv utveckling vad gäller medborgarnas upplevda trygghet.

Polisens undersökningar visar att 82 procent är mycket trygga eller ganska trygga i sitt bostadsområde sent en kväll. 6 procent känner sig otrygga och 4 procent avstår från att gå ut. De övriga 9 procent går ej ut av andra orsaker. År 2020 och 2021 var andelen trygga 78 procent. Undersökningen genomfördes inte år 2022 i Värmdö.

Överlag är det en positiv utveckling avseende upplevda problem i bostadsområdet eller i anknytning till detta. Oron för att bli utsatt för inbrott och stöld har minskat sedan 2020 och det är en påtaglig förbättring avseende oron för att bli överfallen eller misshandlad. Andelen som anger att de varit utsatta för stöld eller hot ligger kvar på samma nivå sedan 2020 på omkring 5 – 7 procent.

- Det som är positivt är att vi nu har ett kvitto på att det trygghetsarbetet vi gör ger resultat. Värmdöbornas trygghet står högt på agendan och är något vi lägger mycket engagemang på. Ett bekymmer som vi delar med SL och dess trafikoperatörer är att man i högre grad avstår från att åka kollektivtrafik på kvällen för att man känner sig otrygg. Nu ska vi analysera resultatet ytterligare för att kunna fortsätta vårt trygghetsarbete, säger Cecilia Lejon.

- Jag ser undersökningens goda resultat som ett bevis på det skickliga och engagerade arbete mina kollegor varje dag utför i Nacka, Värmdö och Tyresö i syfte att skapa trygghet för våra medborgare. Vi kommer tillsammans med våra kommuner analysera resultatet och analysen kommer bidra till våra inriktningar och prioriteringar framöver, avslutar Ellen Winter Norling, TF lokalpolisområdeschef Nacka.

 

 

Polisen i regions Stockholms trygghetsmätning 2023, Polisens webbplats Länk till annan webbplats.

Trygghetsundersökning region Stockholm 2023, PowerPoint Powerpoint, 771.4 kB.