Värmdö utvalt till utvecklingsprogram

Publicerad

Mall för nyhetsbild

En viktig satsning för kommunen är Svenskt Näringslivs Utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet ger under ett år stöd till kommuner som bestämt sig för att stärka företagsklimatet. Värmdö kommun är en av 8 av Sveriges 290 kommuner som fått möjligheten att delta. Första träffen var 27 september.

- Vi har bestämt oss för att utveckla vårt näringslivsklimat och det är en prioriterad fråga för mig som kommunstyrelseordförande. Växande företag ger välfärd. Jag är glad över att Värmdö är en av åtta kommuner som valts ut till årets utvecklingsprogram av Svenskt Näringsliv och att vi nu är i gång, säger Carl Kangas,

Deltagandet i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram kommer resultera i ett eller flera utvecklingsprojekt för ett starkare företagsklimat i Värmdö. Vad det är för projekt är för tidigt att säga, det kommer arbetas fram under det året Värmdö kommun deltar i programmet.

- Med ett gott företagsklimat blir det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Ett växande näringsliv bidrar till fler arbetstillfällen, fler medborgare kommer i arbete som genererar ökade skatteintäkter och vi som kommun kan leverera välfärd. Därför är det lokala företagsklimatet en prioriterad fråga för Värmdö kommun, som i längden påverkar näringslivet och medborgarna positivt, säger Ulla Rådling, näringslivschef på Värmdö kommun.