Verksamhet för personligt växande

Publicerad

Verksamhet för personligt växande

Från vänster: Maria Lindvall - jobbcoach, Göran Tornevik - jobbcoach, Gisela Selin - deltagare på Coop och Therese Malm - enhetschef.

Värmdö daglig verksamhet stöttar invånare med funktionsvariationer att utveckla sin arbetsförmåga och få en meningsfull sysselsättning.

Therese Malm, enhetschef för Värmdö daglig verksamhet, förklarar att samhället behöver möta invånare med funktionsvariationer, interagera med dem och se nyttan av deras arbetsförmågor.

– Vi vill vara en attraktiv, inkluderande och modern kommun, som erbjuder meningsfull sysselsättning för personer med funktionsvariationer. Här ska praktik och arbetsträning ingå på den öppna arbetsmarknaden. Och här ska deltagarna få möjligheten att träna på att utföra arbetsuppgifter enligt en utvecklingstrappa.

Målet är att varje deltagare på Värmdö daglig verksamhet ska förstå sina rättigheter och möjligheter, känna delaktighet, kunna påverka, vara inkluderad och utveckla sig efter sina respektive behov.

– För att nå dit har vi påbörjat ett arbete där vi kartlägger varje individs intressen, förmågor, behov och drömmar. Vi har också startat Funkiskraft, en ”jobbförmedling”, där våra två jobbcoacher, Maria Lindvall och Göran Tornevik, arbetar med att matcha rätt person till rätt arbetsplats, säger Therese Malm.

Interna och externa samarbetspartners

Funkiskraft arbetar tillsammans med arbetsmarknadsenheten på kommunen för att hitta nya arbetstillfällen, både hos interna och externa aktörer. Hittills pågår externa samarbeten bland annat med Värmdö IF, Skansen och Gustavsgården.

Coop i Gustavsbergs centrum är ytterligare en samarbetspartner. Butikschef Peter Norell berättar att han och hans medarbetare är positiva och öppna till att välkomna personer som kan ha en mer begränsad möjlighet på arbetsmarknaden, på grund av exempelvis funktionsvariationer.

– Att kunna erbjuda arbetsuppgifter som ger fler människor meningsfull sysselsättning bidrar positivt till vår verksamhet. Samtidigt både tror och hoppas vi att detta bidrar positivt till samhället i stort. På en arbetsmarknad som alltmer präglas av krav på högre tempo och utbildning, bör de arbetsgivare som kan hjälpa till också ta detta ansvar, menar Peter Norell.

Verksamheten välkomnar alla att vara med och bidra till mångfald, bryta normer och vara en förebild för andra företag i samhället.

Professionell handledning

– Det kan också vara bra att veta att vi erbjuder professionell handledning när man samarbetar med oss. Med syftet att skapa rätt förutsättningar för respektive arbetsplats att kunna ta emot deltagare, säger Therese Malm.

Förutom externa samarbetspartners har Värmdö daglig verksamhet hela tio verksamheter i egen regi - Skärgårdsverkstan, Fasetten, Ekhaga, Elskroten, Trädgårdsgruppen, Skärgårdskraft, Återbruket, Café Kajutan, Ren Servis och Xpresso.

– Här erbjuds deltagarna arbetsträning inom allt från hantverk, skapande, miljöarbete, transport, återvinning, trädgårdsarbete, postarbete och service till kommunen. Ett mycket uppskattat initiativ, både från de som deltar och de som får ta del av servicen, avslutar Therese Malm.

Är du intresserad av att delta eller bli samarbetspartner?

Kontakta:

Enhetschef: Therese Malm 08-570 470 78, therese.malm@varmdo.se

Jobbcoach Funkiskraft: Göran Tornevik 08-570 475 75 goran.tornevik@varmdo.se

Jobbcoach Funkiskraft: Maria Lindvall 08-570 480 80 maria.lindvall@varmdo.se