Vill du bli god man eller förvaltare?

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vi söker dig som vill hjälpa den som behöver stöd i sitt liv genom en god man eller förvaltare.

Att vara god man eller förvaltare innebär att du utför uppgifter för någon annan som av olika anledningar inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Det är ett viktigt uppdrag som ökar möjligheten att ge alla i Sverige lika rätt oavsett förmåga och vi behöver fler som vill vara med att förbättra vardagen för de som behöver stöd. Som god man kan du exempelvis hjälpa till att sköta kontakter med sociala myndigheter, banker och andra aktörer. Uppdraget utförs vid sidan av ditt vanliga arbete och du får arvode för din insats.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att få möjlighet att utföra uppgifter åt någon annan behöver du vara rättrådig, erfaren och i övrigt en lämplig person. Överförmyndarenheten utövar tillsyn av gode mäns och förvaltares sätt att sköta sina uppdrag och gör en lämplighetsprövning av alla som lämnar intresse. Du som söker får vara anhörig, men inte finnas med i Kronofogdens eller Polisens belastningsregister. Innan du kan bli god man eller förvaltare måste du också genomföra ett gratis kunskapstest på länken nedan. När du blir god man eller förvaltare får du sedan en grundutbildning och erbjuds stöd från en mentor.

Digitalt verktygför gode män och frvatare - intressebevakaren.se Länk till annan webbplats.

Ansökan och mer information

Från 2019 samarbetar Värmdö och Nacka kommun samt Vaxholms stad kring överförmyndarfrågor. Det innebär att Nacka kommuns överförmyndarenhet ansvarar för hanteringen av alla ärenden på uppdrag av överförmyndarnämnden Värmdö och Vaxholm. För dig som vill lämna in en intresseanmälan eller läsa mer om vad uppdraget innebär hänvisar vi dig därför till Nacka kommuns hemsida där den information du behöver finns samlad.

Vill du bli god man eller förvaltare? | Nacka kommun Länk till annan webbplats.