2021 års brukarundersökning

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Här kan du ta del av 2021 års brukarundersökning, funktionshinder

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

 

Boendestöd IFK - återkoppling.pdf Länk till annan webbplats.

Boendestöd LSS - återkoppling.pdf , 189.6 kB.

Daglig verksamhet - återkoppling.pdf , 259.1 kB.

Gruppbostad - återkoppling.pdf , 204 kB.

Servicebostad - återkoppling.pdf , 206.2 kB.