Amfibiförbanden övar i Värmdölandet

Publicerad

En helikopter landar på marken. På marken sitter soldater.

Under helgen den 22–24 oktober kommer delar ur Stockholms amfibieregemente att öva i Värmdöområdet.

Övningsmomenten genomförs inom ramen för den maringemensamma övningen SWENEX som pågår mellan 18–28 oktober och syftar till att stärka marinens samlade förmåga till nationellt försvar av Sveriges kust och skärgårdsområden.

Övningen genomförs samtidigt som Luftförsvarsövning 21 och involverar bland annat gemensamma moment med helikoptrar ur flygvapnet. Det innebär att det under helgen kan förekomma ökad flygaktivitet i Värmdölandet, i samband med att helikoptrar startar och landar. Flygningarna kommer att ske dagtid och genomförs i huvudsak på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden.