Att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

Publicerad

En hand som skriver på ett papper

Viktig information om att komma till Sverige från Ukraina.

EU:s medlemsstater har nu beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att personer som är ukrainska medborgare eller har skyddsstatus och har lämnat Ukraina efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv behöver personerna i fråga registrera sig hos Migrationsverket. I Stockholmsområdet är det i första hand kontoret i Sundbyberg som hanterar dessa ärenden. Personer i akut behov av tillfälligt boende i samband med registreringen kommer hänvisas till boenden som Migrationsverket tillgodoser.

Ett uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv ger individen möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Det är därför till stor hjälp för varje enskild person som kommer till Sverige på flykt från Ukraina att registreringen görs skyndsamt.

Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet. Det betyder att en ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar. För att få vara i Sverige viseringsfritt måste man dock ha pengar för uppehälle och hemresa samt boende i Sverige ordnat för tiden man ska stanna.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats:

Situationen i Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

For persons coming from Ukraine - the Migration Agency (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens roll

Genom aktiverandet av massflyktingdirektivet har kommunerna enligt lag ett stort ansvar för mottagandet. Under onsdagen tog Kommunstyrelsen i Värmdö kommun därför ett inriktningsbeslut om mottagning av flyktingar från Ukraina.

Läs mer om inriktningsbeslutet här , 183.8 kB.

Med anledning av aktiverandet av massflyktingdirektivet samverkar Värmdö kommun i skrivande stund med andra kommuner och övriga samhälliga instanser för att klargöra och uppfylla sin del av det fastlagda ansvaret. Mer information om kommunens samordnande mottagande kommer publiceras löpande.