Barn 12-15 år erbjuds vaccination vid skolan

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Vaccinationen är frivillig samt kostnadsfri och utförs av vaccinatörer från regionen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla barn som fyllt 12 år – 15 år ska erbjudas vaccination. För att underlätta processen finns nu vaccinationsmöjlighet vid kommunens skolor. Vaccinationen är frivillig och kostnadsfri. Barn som inte fyllt 12 år ännu får vänta med att vaccinera sig.

Information och samtyckesblankett hittas här:

Information vaccination 12-15 år Öppnas i nytt fönster.

Samtycke vaccination 12-15 år Öppnas i nytt fönster.


Blanketten Samtycke skrivs ut, fylls i, undertecknas (båda vårdnadshavarna) och lämnas till skolsköterskan på barnets skola, så snart som möjligt. Skolsköterskan återkommer sedan med dag och tid för vaccinationen. Om möjlighet att skriva ut blanketten saknas så kommer denna även att finnas tillgängligt hos skolsköterskan. Skolsköterskan kan också hjälpa till att svara på vidare frågor.