En av regionens säkraste kommuner med låg utsatthet för brott

Publicerad

En polis står vid ett talarbord och har en presentation bakom sig.

Värmdö fortsätter att vara en av regionens säkraste kommuner med låg utsatthet för brott.

Ställföreträdande Lokalpolisområdeschef, Johan Berglund gästade kommunstyrelsen för en dialog om tryggheten i Värmdö kommun. Tillsammans samverkar kommunen och lokal polisen i en rad åtgärder.

Målsättning är att människor som bor och vistats i kommunen ska känna detta och även uppleva trygghet. Tillsammans med lokalpolisområde Nacka har kommunen tre fokusområden; trygghet och säkerhet i uterummet och på offentliga platser, trafiksäkerhet och social prevention med ett särskilt fokus på ungdomar.

Det brottsförebyggande arbetet ska genomsyra all verksamhet utifrån ett planerat, kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt, säger Johan Berglund.

Samverkan med polisen sker på flera nivåer, både strategiskt och operativt. Det har nått framgång i både situationella och sociala insatser med att öka säkerheten i uterummet och se till att ha fungerande rutiner för ungdomar i riskzonen. Exempel på insatser kan nämnas vara försvåranden av de negativa aspekterna av motorburen ungdom genom skyltning och farthinder. Tillsammans tror vi även att kommande arbetet med SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) kommer vara en god samverkansform för att tidigt upptäcka och sätta in rätt insatser för ungdomar i riskzon. Under 2021 genomfördes ett omfattande arbetet med att identifiera förbättringsåtgärder i uterummet i Gustavsbergs och Hemmesta C.