Extrainsatt pensionärsmöte

Publicerad

Solnedgång vid havet

Vård- och omsorgsnämnden sammankallar till ett extrainsatt pensionärsmöte om subventionerade lokalhyror.

Kommunfullmäktige har fastställt att föreningars lokalbehov ska tillgodoses av kultur- och fritidsnämnden, om inte annat avtalats i enlighet med kommunens hyresmodell eller genom idéburna offentliga partnerskap.

Vård- och omsorgsnämnden har tidigare upplåt lokaler till ett fåtal föreningar men nu föreslår förvaltningen att överenskommelser med föreningar om upplåtelse av lokaler som nämnden hyr sägs upp och att lokaler istället upplåts genom kultur- och fritidsnämnden i enlighet med gängse förfarande. Detta förslag ligger till grund för dialogen som ska föras på det extrainsatta pensionärsmötet.