Fortsatta restriktioner för äldreboenden

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Våra äldreboenden är undantagna de lättade rekommendationer som trädde i kraft den 29 september. Det är Region Stockholm och Smittskydd som styr restriktioner kopplade till dessa verksamheter och från och med nu gäller fortsatt samma rutiner och restriktioner som tidigare.

På äldreboende finns de allra äldsta och sköraste i samhället och det är fortsatt viktigt att skydda dem mot covid-19. Med anledning av det ökade antalet covid-19 fall bland personal och boende på äldreboenden, behöver vi alla hjälpas åt att påminna om vikten att fortsätta använda skyddsutrustning och följa principen för smittskyddsarbetet.

Råd och rekommendationer till besökare på äldreboenden, för minskad smittspridning:

 • Stanna hemma vid symtom
  Stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom och testa dig om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
 • Basala hygienrutiner
  Följ basala hygienrutiner genom att använda handdesinfektion eller tvätta händerna noga.
 • Skyddsutrustning
  Fortsätt att använda skyddsutrustning, oavsett om du är fullvaccinerad eller har haft covid-19.
 • Håll avstånd
  Alla, inklusive personal, omsorgstagare och besökare fortsätter att hålla avstånd.
 • Vaccination
  Vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död och är den effektivaste åtgärden för att stoppa smittspridningen av covid-19. Vaccination är den viktigaste åtgärden för att bromsa smittspridningen och skydda dig själv och andra.

Även när en utomstående aktör arrangerar en aktivitet på ett äldreboende så ska gällande rutiner och rekommendationer följas.

Skärpta åtgärder kan snabbt återinföras om restriktioner inte följs eller smitta skulle uppstå.