Förtydligande kring insändaren ”Miljoner till äldreomsorgen används inte”

Publicerad

Två händer på en rollator

Den 28 september publicerades insändaren ”Miljoner till äldreomsorgen används inte av Värmdö” i Nacka Värmdö Posten, där Kommunal sektion Öst, team Värmdö var avsändare. Vi vet att insändaren är ställd till politiken och förstår att det inte finns en kunskap om hur beslut fattas och hur våra delegationsordningar ser ut. Verkställigheten för att ansöka om och använda statsbidrag är delegerat. Därför vill vi gärna tydliggöra och besvara insändaren eftersom vi ser att det finns påståenden i innehållet som inte är med verkligheten överensstämmande.

Syftet med den statliga satsningen äldreomsorgslyftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska även stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. Kopplat till insatsen följer ett antal kriterier, som behöver uppfyllas för att en medarbetare eller chef ska kunna ta del av insatsen.

Äldreomsorgen egen regi, i Värmdö, går bättre än på många år såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt. Vi har närmare 90 %av personalstyrkan som redan är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden, alternativt redan är under utbildning. Därför har vi haft svårt att hitta medarbetare som kunnat erbjudas att delta i äldreomsorgslyftet och som uppfyller kriterier för detta.
Ett antal personer som har tillfrågats om utbildningen har tackat nej.

Värmdö kommun har haft många och återkommande möten med Kommunal där vi sökt individuella lösningar som skulle vara gynnsamma för både arbetsgivare och medarbetare
och därigenom underlätta för att så många som möjligt kan erbjudas utbildning. Det har dessvärre inte gått att nå en lösning.

Vi vill som arbetsgivare erbjuda våra medarbetare god kompetensutveckling, men då ingen överenskommelse kunnat göras så har enskilda medarbetare fått undersköterskeutbildning på samma villkor som äldreomsorgslyftet men det har istället finansierats med andra pengar.

Värmdö kommun är liksom Kommunal överens om målet om att sträva efter en smart äldreomsorg och som även är hållbar på sikt.