Ha kul @ Varmdo!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Nu finns fritidsguiden för kommunens unga tillgänglig!

I dagarna delas ”Ha kul @ Varmdo” ut till samtliga elever i årkurs f-9 i Värmdö via deras skolor. ”Ha kul @ Varmdo” är en tryckt katalog tänkt att fungera som guide till många av de föreningar och mötesplatser som finns i Värmdö och som riktar sig speciellt till unga. Katalogen har tagits fram av kultur- och fritidskontoret i samarbete med föreningar och organisationer i kommunen.

Har du inte fått katalogen men skulle vilja ha ett exemplar? Hör av dig till
kultur-fritid@varmdo.se så hjälper vi dig!