Hjälp till att bekämpa svinpest och Ehec!

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Afrikansk svinpest är ett virus som drabbar grisar och vildsvin. Det är inte farligt för människor.

Svinpest

Just nu sprids den smittsamma grissjukdomen i Europa. Jordbruksverket har nu gått ut med information och åtgärder för att hindra spridningen till Sverige.

Afrikansk svinpest kan överföras via mat, exempelvis kallrökt korv eller skinka. Därmed är det viktigt att slänga och inte lämna mat i naturen så att vildsvin eller grisar kan äta upp den. Om en stöter på ett självdött vildsvin ska det anmälas till Statens veterinärmedicinska anstalt.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Läs mer om afrikansk svinpest hos Jordbruksverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ehec

Ehec är en bakterie som lever i tarmen hos idisslare som nötkreatur, får och getter. Djuren blir inte sjuka, men människor kan smittas av ehec – bland annat via kontakt med djur eller deras närmiljö. Ehec kan orsaka allvarliga symtom hos människor. Små barn är särskilt känsliga. Mer information om ehec finns på

www.jordbruksverket.se/ehec Länk till annan webbplats.