Kommunstyrelsen i Värmdö kommun besöker Artipelag

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Kommunstyrelsen har påbörjat sina företagsbesök. Det gör de för att öka hela kommunstyrelsens kunskaper om och förståelsen för de lokala näringslivsvillkoren. Första besöket blev Artipelag och möte med bland annat ägare och grundare Björn Jakobsen.

Kommunstyrelsen är ansvarig för den kommunala näringslivspolitiken och har således ett extra ansvar för att arbeta med kommunfullmäktiges mål om att näringslivet ska få god service, bra förutsättningar samt goda utvecklingsmöjligheter.

Det känns så bra att vi nu äntligen kommit i gång med våra företagsträffar som varit planerade sedan 2019, men en pandemi kom emellan. Det är viktigt att vi som styrelse ser och besöker de lokala företagen. Björns berättelse om deras hållbarhetsarbete med hela Artipelag som imponerade på fler än mig. Artipelag är en upplevelse till estetiken, tekniken, konsten, hållbarheten och tillgängligheten. Det är på alla sätt och vis en stolthet för Värmdö kommun" säger Deshira Flankör, kommunstyrelsen ordförande.