Ledarforum 2022 – för ett Smartare Värmdö

Publicerad

Mall för nyhetsbild

Den 3 februari deltog närmare 150 ledare från Värmdö kommun digitalt när Ledarforum 2022 livesändes. Det blev en interaktiv dag, med fokus på ledarskap i förändring och värdet av digitalisering på vår transformationsresa för ett Smartare Värmdö.

Moderatorerna Jörgen Svedberg, förändringsledare, och Zandra Flyg, kommunikatör, båda på kommunikationsavdelningen, öppnade eventet genom att välkomna kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör och huvudtalare kommundirektör Cecilia Lejon. De inledde med ett samtal om förväntningar på ledarskap i förändring och hur vi kan stötta varandra under transformationsresan för ett Smartare Värmdö.

Med gemensamma krafter inspirerar vi varandra till att bli effektivare och smartare på vår transformationsresa för ett Smartare Värmdö. Allt för att skapa resultat som ger våra medborgare och vårt näringsliv mer värde för varje skattekrona och gör oss lite smartare, varje dag, sade kommundirektör Cecilia Lejon.

Ett nytt arbetssätt genom ett smartare Värmdö, är inte bara viktigt utan ytterst nödvändigt för att säkra framtidens välfärd, när kommunen kommer att ha färre i arbetsför ålder som kommer att behöva bidra till välfärden för fler äldre och yngre som inte kommer att jobba. Vi kan inte inbilla oss att politiska budgetar och resursåtstramning ska lösa ekvationen utan det kommer att vara ett förnyat och smartare arbetssätt som kan få större effekt av resurserna. Därför ser jag varje ledare i alla led som en avgörande pusselbit för att denna transformation ska kunna ske och det lägger jag min fulla tilltro till, sade kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör.

Utbildningschef Jill Nilsson, Academys huvudtränare Patrik Möllerström, Elin Brunell, chef för kommunledningskontoret, och Mahria Lövkvist, chef för vård- och omsorgskontoret, var andra representanter från Värmdö kommun som bidrog med sina erfarenheter och tankar om effektivt och hållbart förändringsarbete.

Tillsammans med Malin Sträng, avdelningschef kart- och GIS, och Ulrika Mjörud, rektor Ösbyskolan, lyfte digital strateg Daniel Garpemark och Birgitta Zaar, chef för individ- och arbetslivskontoret, värdet av digitalisering, delade med sig av framgångshistorier och svarade på frågor kring vad vi ska och behöver göra för att bli datadrivna i vår utveckling.

Mona Ekesryd, chef för HUB, och Pia Kjellerup Borg, kommunikationschef på kommunikationsavdelningen, berättade om kommunens stödfunktioner kopplade till arbetet för ett Smartare Värmdö och hur vi kan ta hjälp av dem på transformationsresan.

Eventet utforskade också ledarskap i förändring och värdet av digitalisering tillsammans med hjälp av externa föreläsare, såsom Patrik Ågren från PostNord och Anna Eriksson från DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Livesändningen var ett unikt tillfälle för ledare runtom i kommunens olika verksamheter att göra sina röster hörda, få svar på frågor och ge uttryck för all den verksamhetsintelligens som de besitter. Moderatorerna och de medverkande ställde frågor till deltagarna, vilket bidrog till att inspirera och skapa interaktivitet.

Ledarforum 2022 blev en interaktiv inspirationsdag där vi gemensamt satte tonen för vår transformationsresa framåt för ett Smartare Värmdö. En resa som vi måste göra för att klara framtida välfärd. En resa som vi alla är ägare av, som vi alla bär ansvar för och som vi alla delar framgång av.Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Det är viktigt, avslutar Cecilia Lejon.